DomSportZahrada

Ťačevská 605/19
08501 Bardejov
Slovensko

IČO: 41228383
DIČ: SK1073395972
č.živ.reg. 760-10182

Tel:
+421 944 677 589

email: 
info@domsportzahrada.eu